Voorwaarden

Op alle prijzen die genoemd worden in mijn offertes of de tarieven die vermeld staan op mijn website zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Klik hier voor het downloaden van de Algemene Voorwaarden

 

Disclaimer

Alle beelden op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Geen van de foto’s mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

.

Copyright © 2021 Irene van Kessel | Fotografie. Alle rechten voorbehouden.